Gemeente Hilversum- administratief medewerker

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Taken en werkzaamheden
Algemene omschrijving; het administratief ondersteunen van het Team Ondermijning.
Specifieke taken en verantwoordelijkheden;

  • planningen, agenda’s en notulen maken
  • overzichten opstellen en informatie ordenen
  • termijnplanning bewaken

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op MBO niveau 3 in de richting van Administratie;
2. Beschikbaar uiterlijk per 1 februari 2020;
 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als administratief medewerker binnen een gemeente
5. Aantoonbare werkervaring op het domein Openbare orde en Veiligheid/Ondermijning
6. Aantoonbare werkervaring met MS office en Fileshare

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

  • Sterk organisatorische vaardigheden;
  • oog voor detail;
  • Proactief en flexibel.

Heeft u interesse in de vacature of vragen? Stuur gerust uw CV en motivatiebrief naar info@odprofessionals.nl!