Gemeente Huizen- Post-Corona coördinator

Opdrachtgever

Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht

Het Coronavirus heeft een grote impact op de samenleving. De gemeente Huizen valt samen met de gemeenten Blaricum, Laren,  Hilversum, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren onder de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek. Voor deze Veiligheidsregio is een noodverordening van kracht. Deze set van regels brengt op lokaal niveau allerlei vragen van burgers, ondernemers en instanties met zich mee. Deze opdracht is ontstaan vanuit de wens en noodzaak om voorbereid te zijn op vragen uit de samenleving met betrekking tot het coronavirus en te weten wat er leeft in de samenleving zodat er op een effectieve manier gecommuniceerd kan worden.

Taken / werkzaamheden

Deze werkzaamheden binnen deze opdracht zijn erg divers. Een belangrijk onderdeel is het telefonisch te woord staan van burgers, ondernemers en andere mensen die met vragen over het Coronavirus zitten. De verwachting is dat bij elke versoepeling / aanpassing van de maatregelingen er weer meer vragen zullen ontstaan. Naast het operationele stuk van het opvangen en verwerken/doorsturen van deze vragen is het van belang om inzicht te krijgen in de aard van de vragen, het sentiment in de samenleving en op basis daarvan mee te denken en advies te geven over de communicatie m.b.t. het Coronavirus. 

Het KCC treedt op als eerstelijns contactpunt. De vragen die niet direct door het KCC verwerkt kunnen worden komen bij jou terecht. Jij zorgt er niet alleen voor dat deze vragen worden beantwoord door de juiste mensen maar bent ook verantwoordelijk voor het aandragen van ideeën om te zorgen dat anderen met dezelfde vraag de informatie die ze nodig hebben makkelijk kunnen vinden. Je zorgt er proactief voor dat de juiste informatie op de juiste plekken te vinden is.

Omdat de situatie continu verandert en niemand nu al kan zeggen hoe het er in de toekomst uitziet vraagt deze rol om inventiviteit en flexibiliteit. Het is niet ondenkbaar dat de werkzaamheden gaandeweg veranderen en / of uitgebreid worden. Concrete taken die er nu liggen zijn:

 • Het opstellen van een PVA (wie, wat, hoe, wanneer);
 • Het (deels) leren kennen van de betrokken partijen. Denk daarbij aan de, het RAC (Regionaal Actie Centrum) en de Veiligheidsregio;
 • Inrichten van een registratiesysteem voor vragen;
 • Het telefonisch of per mail opvolgen van vragen die niet direct door een KCC opgepakt kunnen worden;
 • Opstellen van FAQ’s over Corona;
 • Adviseren over de communicatie over het Corona-virus;
 • Actief bijdragen aan het optimaliseren van processen m.b.t. de communicatie over het Corona-virus;
 • Het op de voet volgen van alle ontwikkelingen rondom de landelijke maatregelen en de regionale verordeningen;
 • Voortdurend informatie delen over opvallende zaken of ontwikkelingen o.b.v. de analyse van de vragen vanuit de samenleving;
 • Analyse van de data. Naast de vragen die uit de samenleving komen heeft dit betrekking op de sentimenten die er online zijn. Voor dit thema kan er indien nodig samen worden gewerkt met HowAboutYou;
 • Het maken van omgevingsanalyses kan in een later stadium van de opdracht onderdeel worden van de taken. Wanneer dit nodig blijkt kan HowAboutYou inhoudelijke ondersteuning bieden in het werken met OBI4wan.

Minimumeisen / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau;

2. Beschikbaar per 20 juli 2020 voor 36 uur per week;

Gunningscriteria (weging)

4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van politicologie.

5. Aantoonbare werk- / stage-ervaring binnen een overheidsinstelling.

6. Aantoonbare werkervaring als projectleider.

7. Aantoonbare werk- / stage-ervaring met beleidsmatig onderzoek.

8. Aantoonbare werkervaring als centraal aanspreekpunt binnen een organisatie.

9. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van communicatieplannen.