Gemeente Leidschendam- accounthouder

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid, eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid .

Opdracht
In december 2019 heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2022 vastgesteld. Een van de grootste taken daarbinnen is de energietransitie en de regionale en lokale vertaling daarvan. Daarbij staat de gemeente veelvuldig in contact met een reeks aan stakeholders, zoals inwoners, bedrijven, stichtingen, woningcorporaties enz. Door het vertrek van een van de medewerkers is het op korte termijn wenselijk een accounthouder duurzaamheidsinitiatieven in te huren. De accounthouder draagt zorg voor de verbinding tussen het gemeentelijk beleid en de initiatieven vanuit zowel de gemeente als de stakeholders.

De concrete taken zijn onder meer:

  • Is aanspreekpunt en gesprekspartner voor initiatieven vanuit de inwoners en andere stakeholders;
  • Is aanspreekpunt voor initiatieven vanuit Stichting Platform Duurzaamheid Leidschendam-Voorburg en ander instellingen die een beroep doen op de gemeente;
  • Beoordeeld initiatieven op haalbaarheid en consequenties;
  • Vertaalt beleid richting de inwoners en verstrekt informatie over mogelijkheden;
  • Draagt zorg voor up to date informatie op de gemeentelijke website;
  • Geeft samen met team communicatie en het online team vorm aan de noodzakelijke en wenselijke berichtgeving;
  • Onderhoud contacten met Woonwijzerwinkel, organiseert de nieuwe aanbesteding in samenwerking met regiogemeenten, zet opdrachten uit aan de Woonwijzerwinkel en geeft invulling aan alle werkzaamheden die verband houden met de RRE subsidie (onder voorbehoud van toekenning);
  • Helpt zo mogelijk handen en voeten te geven aan te treffen mobiliteitsmaatregelen verkeer. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 20 januari 2020.
2. Flexibel inzetbaar inclusief (beperkt) ’s avonds.

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau.
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij de overheid op het terrein van duurzaamheid in de afgelopen 5 jaar.
6. Minimaal 2 jaar werkervaring met participatietrajecten tussen overheid, inwoners en andere stakeholders in de afgelopen 5 jaar.
7. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Heeft u interesse in de vacature of vragen? Stuur gerust uw CV en motivatiebrief naar info@odprofessionals.nl!