Gemeente Westland- Wmo consulent

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Bij de gemeente Westland werken zo’n 850 betrokken medewerkers. Deze zijn onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concerncontrol en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster, verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 7 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Wwo
Het team Wmo draagt zorg voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), handhaving kinderopvang en het Leerlingenvervoer. Inwoners van de gemeente kunnen hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij werken integraal aan de doelstelling om de inwoner zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. 

Opdracht
Als Wmo consulent geef je de inwoners van onze gemeente op een professionele wijze informatie, advies en ondersteuning. Je voert keukentafelgesprekken met als doel vraagverheldering en analyse van de hulpvraag. Daarbij maak je gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix. Je analyseert en beoordeelt de hulpvraag en de compensatiemogelijkheden in het kader van de Wmo 2015. Daartoe stel je een onderzoeksverslag op.

Je stelt zelfstandig (her)indicaties zowel ZIN als PGB o.b.v. resultaatsturing en verzorgt de rapportages en beschikkingen.

Je staat open voor veranderingen en toont interesse in het sociale domein en de transitie naar een integrale dienstverlening.

De functie kan inhouden dat je in het reguliere proces werkt als consulent maar je kan ook ingezet worden in het conversie(herindicatie) team.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Een gevolgde paramedische, sociaal maatschappelijke of sociale zekerheid opleiding op minimaal hbo niveau.

Gunningscriteria (weging)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau .
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van Wmo, Wlz en Jeugd.
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met resultaatsturing .
5. Aantoonbare kennis en werkervaring met Suite4SD (GWS4ALL) .
6. Aantoonbare kennis en werkervaring met Corsa.
7. Aantoonbare kennis van de regio Haaglanden blijkend uit relevante werkervaring.

Competenties

  • Je bent “stevig”, stressbestendig, besluitvaardig, klantgericht, samenwerkingsgericht en zelfstandig;
  • Je beschikt over, goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht, onderzoeksvaardigheden en inlevingsvermogen;
  • Je staat open voor veranderingen en vindt het uitdagend om buiten de gebaande paden te treden.

Heeft u interesse in de vacature of vragen? Stuur gerust uw CV en motivatiebrief naar info@odprofessionals.nl!