Gemeente zoetermeer-klantmanager werk

Organisatie
Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.

Daarbij staan vijf thema’s centraal:

 • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers;
 • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers;
 • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners;
 • Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk;
 • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met partijen die actief zijn binnen (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en (arbeids)participatie. Het Sociaal Domein bestaat naast beleidsteams uit de uitvoeringsteams Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk voor begeleiding naar werk, schuldhulpverleningtoegang en regie rond jeugdzorg, voorzieningen vanuit de wmo of inkomensondersteuning. Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Het team Werk, Scholing en Inkomen (WSI)
Team Werk, Scholing en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk, zorg en inkomen voor de inwoners van Zoetermeer.

Het Team Nieuw Arbeidsbeperkten (Team NAB) is onderdeel van het jongerenloket binnen afdeling Werk, Scholing en Inkomen en is verantwoordelijk voor de burgers, die vanwege hun arbeidsbeperking in het doelgroepenregister zijn opgenomen. Het team begeleidt bij het vinden van een passende baan of uitstroom naar school, vrijwilligerswerk of dagbesteding.

Opdracht
Als klantmanager NAB ben je specialist op het gebied van mensen met beperkingen en hun mogelijkheden op het gebied van re-integratie en participatie. Je weet je klanten in de caseload, namens de opdrachtgever, goed in beeld te brengen, te enthousiasmeren en te motiveren om gericht werk te vinden of maatschappelijk te participeren. Je weet wat je klanten beweegt, en toont begrip voor hun situatie. Samen creëer je mogelijkheden en zoek je naar oplossingen. De werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid van de teammanager.

Hoofdtaak
Zelfstandig relatiebeheer van klanten met zwaardere en / of meervoudige problematiek:

 • Inzicht krijgen op de specifieke situatie en mogelijkheden van de klanten;
 • Begeleiding van klanten;
 • Actief re-integratie beleid uitvoeren;
 • Begeleiding naar scholing / werk en / of ander passend traject;
 • Tijdig en nauwkeuring rapporteren;
 • Samenwerking met externe partners;
 • Samenwerking met collega’s WSP (Werkgeversservicepunt);
 • Samenwerking met interne collega’s bij de re-integratie.

Actuele kennis van de Participatiewet en AWB.

Algemeen voor de opdracht geldt:

 • Het behalen van beoogde resultaten;
 • Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties;
 • Kennis van kinderopvang;
 • Geven van voorlichting;
 • Het signaleren van kansen en risico’s;
 • Tijdig en nauwkeuring administreren;
 • Uitvoering overige werkzaamheden in opdracht van leidinggevende.

 Gewenst profiel

 • Relevant HBO diploma;
 • Ervaring met genoemde werkzaamheden met cliënten met een arbeidsbeperking;
 • Ervaring met (job)coaching;
 • Kennis van (specifieke) doelgroepen en / of kennis van ziektebeelden;
 • Certificaat loonwaarde-expert Dariuz is een pre;
 • Kennis op het terrein van inkomen, arbeidsintegratie, belastingwetgeving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het werken met de doelgroep arbeidsbeperkten.

Gunningscriteria te beoordelen
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
4. Aantoonbare kennis van beperkingen en / of kennis van ziektebeelden opgedaan middels werkervaring op het gebied van de zorg of middels gevolgde opleidingen / cursussen.
5. Aantoonbare werkervaring met het coachen van arbeidsbeperkten naar scholing / werk en / of ander passend traject.
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het re-integreren en participeren van mensen met een arbeidsbeperking.

Heeft u interesse in de vacature of vragen? Stuur gerust uw CV en motivatiebrief naar info@odprofessionals.nl!