Gemeente Zoetermeer WMO Consulent

Organisatie
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Opdracht
De gemeente Zoetermeer is op zoek naar een Allround Wmo consulent. Doelstelling van de functie is: effectuering van de dienstverlening aan burgers van Zoetermeer op het gebied van individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) ter handhaving van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking op verschillende domeinen. Hoofdtaken:

 • Analyse maken van de mogelijkheden en beperkingen van cliënt om problemen zelf of met hulp van het eigen netwerk op te lossen. Daarbij rekening houden met medische, psychiatrische en psycho-sociale aspecten.
 • Analyse maken of de problemen kunnen worden opgelost met algemene of collectieve voorzieningen.
 • Zelfstandig, integraal beslissen op en adviseren over aanvragen op juridische, sociaal-medische, ergonomische en bouwkundige aspecten en selecteren van voorzieningen op het gebied van de Wmo.
 • Opstellen van indicatierapporten en beschikkingen.
 • Beoordelen van adviezen van externe medische adviseurs.
 • Bewaken voortgang procedures en levertijden.
 • Ontvangen en bezoeken van cliënten die een beroep doen op Wmo voorzieningen.
 • Onderhouden van contacten met leveranciers en (para)medische en (bouw)technische adviseurs.
 • Het geven van advies aan Wmo consulenten en andere WZI medewerkers m.b.t. complexe situaties.
 • Meedenken over en participeren in projecten m.b.t. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Wmo.
 • Intake gesprekken voeren in het kader van de Kanteling.
 • Signaleren van probleemsituaties en hierbij relevantie instanties betrekken als de problemen Wmo overstijgend zijn.
 • Integrale samenwerking met alle WZI units en Welzijn Beleid.

Functieprofiel

 • Relevante HBO opleiding (paramedisch of sociaal-maatschappelijk);
 • Grondige kennis van psychiatrische en somatische aandoeningen;
 • Kennis en/of ervaring met voorzieningen voor mensen met een beperking;
 • Communicatieve en redactionele vaardigheden;
 • Grondige kennis van de Wmo en aanverwante regelingen;
 • Ervaring met het indiceren van begeleiding is een pré;
 • Ervaring met GWS4ALL / Suite4Zorg is een pré;
 • Technisch inzicht strekt tot aanbeveling.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van de zorg;
 

Gunningscriteria te beoordelen 
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 5 jaar als WMO consulent.
3. Aantoonbare werkervaring met GWS - Suite4Zorg, zoals ook in gemeente Zoetermeer gebruikt wordt 

Competenties

 • daadkrachtig;
 • initiatief;
 • zelfstandigheid;
 • besluitvaardig;
 • klantgerichtheid;
 • inlevingsvermogen;
 • creativiteit.

Heeft u interesse in de vacature? Stuur gerust uw CV en motivatiebrief naar info@odprofessionals.nl!