Juridisch adviseur bezwarencommissie Tozo

Organisatie
Werken bij Leidschendam-Voorburg betekent werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met ca. 650 collega’s aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Als organisatie doen wij er alles aan om medewerkers hierin optimaal te faciliteren. We stimuleren eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid en werken flexibel. De lijnen zijn kort en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Leidschendam-Voorburg werkt met een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften, die adviseert over het innemen van een standpunt op bezwaarschriften. De commissie wordt ondersteund door een team van secretarissen die de bezwaarzaken voorbereiden en de commissieleden adviseren. Het gaat daarbij om een heroverweging van het genomen besluit, waarbij rechtmatigheid en doelmatigheid getoetst worden.

We zoeken een zelfstandige en ervaren juridisch adviseur die als secretaris voor de bezwarencommissie voornamelijk zal worden ingezet voor de bezwaren op grond van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). De juridisch adviseur voert zijn / haar opdracht uit vanuit het team Bezwaar onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering) en werkt in nauwe afstemming met collega’s van de afdeling Werk, Inkomen Jeugd en Zorg.

Opdracht
De specifiekere taken van de juridisch adviseur / secretaris bezwarencommissie Tozo-bezwaren zijn:

 • Voorbereiding bezwaarzaken voor de hoorzittingen (opstellen pre-advies);
 • Verslaglegging tijdens de hoorzittingen;
 • Opstellen concept-advies voor de commissie;
 • Opstellen besluiten op bezwaar.

Profiel
Ben je juridisch geschoold? Bezit je kennis van rechtmatigheid en doelmatigheid binnen de Participatiewet en heb je ervaring met bezwaar- en beroepsprocessen? Ben je daarnaast ondernemend en empathisch en werk je secuur? Dan is dit wellicht de functie voor jou!

 • Hbo / wo werk- en denkniveau;
 • Juridisch geschoold;
 • Kennis van de Algemene wet bestuursrecht en de Participatiewet;
 • Kennis van de Tozo-regeling;
 • Minimaal 3 jaar ervaring binnen bezwaar en beroep;
 • Analytisch, doelgericht en zorgvuldig in het proces;
 • Open, empathisch en toegankelijk in het contact;
 • Goede schrijfvaardigheid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Flexibel beschikbaar i.v.m. zittingen op dinsdag- en donderdag.

Gunningscriteria (weging)
2. Een afgeronde opleiding op juridisch gebied op minimaal hbo bachelor niveau.
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen bezwaar en beroep in de afgelopen 6 jaar.
4. Aantoonbare werkervaring met / kennis van de Participatiewet.
5. Aantoonbare werkervaring binnen gemeente in de afgelopen 3 jaar.