Regio Utrecht medewerker B DIV

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van  bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen.

Afdeling Bedrijfsbureau (waaronder team DIV)
Binnen de afdeling Bedrijfsbureau zijn diverse disciplines samengevoegd: functioneel beheer, documentatie informatie voorziening (DIV), inkoop en contractbeheer, facilitaire zaken en secretariële ondersteuning. Deze afdeling werkt vraaggericht en stemt vraag en aanbod op elkaar af. Het is een afdeling die continu in ontwikkeling is en aan procesverbetering werkt.

Medewerker B DIV
Het cluster Documentaire Informatievoorziening (DIV) zorgt er samen met hun collega’s van het Bedrijfsbureau voor dat de diverse teams binnen de organisatie optimaal worden ondersteund op het gebied van het archiveren en vastleggen van zaken. Daarnaast waken zij over de kwaliteit en de beschikbaarheid van dossiers en de inkomende en uitgaande post.

Opdracht
De DIV werkzaamheden bestaan uit:

 • Je registreert en verwerkt inkomende en uitgaande poststukken digitaal, conform richtlijnen, in het documentmanagementsysteem;
 • Je registreert en verwerkt inkomende en uitgaande e-mails digitaal, conform richtlijnen, in het documentmanagementsysteem;
 • Je registreert formele documenten binnen de organisatie in het documentmanagementsysteem en stelt deze beschikbaar aan geautoriseerde belangstellenden;
 • Je maakt nieuwe zaken aan en neemt deze op in het zaaksysteem;
 • Je draagt zorg voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening;
 • Je verricht voorkomende werkzaamheden binnen DIV (zoals het kopiëren van stukken uit dossiers).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een geschreven motivatie door de kandidaat. De motivatie dient in het cv te worden verwerkt;
 

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal een afgeronde mbo opleiding op het gebied van administratie
4. Een afgeronde opleiding/cursus op het gebied van Informatiemanagement
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met een document management systeem / zaaksysteem
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met administratieve werkzaamheden, digitale archivering en postregistratie
7. Minimaal 4 dagen per week en 32 uur per week beschikbaar
8. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 • Accuraat en zorgvuldig in de uitvoering van jouw functie;
 • Pro actief en oplossingsgericht;
 • Je bent een stressbestendige en integere teamspeler;
 • Communicatief vaardig, in teamverband en naar ander collega’s toe.

Heeft u interesse in de vacature of vragen? Stuur gerust uw CV en motivatiebrief naar info@odprofessionals.nl!