Regio Zuid-Holland-jeugd consulent

Organisatie
De afdeling MO is een veelzijdige afdeling van de werkorganisatie Duivenvoorde. Veel belangrijke thema’s zijn bij Maatschappelijke Ontwikkeling ondergebracht, zoals: onderwijs, jeugd, sport, welzijn, WMO, AWBZ, participatie, accommodaties, kunst & cultuur. MO is een afdeling van denken en doen. De afdeling is onderverdeeld in twee teams: het programmateam WMO, Onderwijs, Cultuur en Sport en het team Uitvoering WMO en Jeugd.

Opdracht
De taken van de Jeugdconsulent zijn o.a.:

 • Stimuleert ketenpartners tot vroegtijdige signalering door consultatie en voorlichting.
 • Draagt zorg voor toeleiding tot de niet vrij toegankelijke zorg.
 • Vergroot de veiligheid van jeugdigen door het oplossen of beheersen van de crisissituatie.
 • Sluit aan bij de hulpvraag c.q. hulpbehoefte van het cliëntsysteem met in achtneming van eigen kracht van ouders en jeugdigen en inzetten van het eigen netwerk.
 • Analyseren en beoordelen van aanvragen.
 • Aanmeldingen beoordelen, zorgbehoeftebepaling doen op basis van het methodisch verzamelen en analyseren van gegevens, in overleg met het cliëntsysteem en het multidisciplinaire CJG team.
 • Indien hulpverlening in het vrijwillig kader niet volstaat, leidt de jeugdconsulent de cliënt toe middels de jeugdbeschermingstafel naar de Raad vd Kinderbescherming.
 • De jeugdconsulent kan specifieke casusregie uitvoeren en evalueert het ingezette proces.

Gunningscriteria te beoordelen
1. Een afgeronde opleiding SPH of Pedagogiek op minimaal hbo bachelor niveau.
2. Aantoonbare kennis van de Jeugdwet blijkend uit een relevante opleiding/cursus of werkervaring.
3. SKJ geregistreerd
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als consulent jeugd bij een gemeente in de afgelopen 2 jaar
5. Aantoonbare werkervaring met de werkwijze van SOS ).
6. Aantoonbare werkervaring met de GIZ (Gezamenlijk Inschatting Zorgbehoefte)
7. Beschikbaar per 1 april 2020

Competenties

 • Methodische kennis en vaardigheden vakgebied jeugd;
 • Kennis van en inzicht in de verschillende doelgroepen en ontwikkelingen in de maatschappij;
 • Kennis van de Jeugdwet;
 • Uitstekende rapportagevaardigheden;
 • Uitstekende vaardigheid in gesprektechnieken, doorvragen, vraag achter de vraag vinden.
 • Communicatie- en onderhandelingsvaardigheid;
 • Stressbestendigheid; Flexibel Improvisatievermogen

Heeft u interesse in de vacature? Stuur gerust uw CV en motivatiebrief naar info@odprofessionals.nl!