Gemeente Westland- applicatiebeheerder

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.
 
Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3delijn.

Taakveld
Onder het taakveld Informatievoorziening en Automatisering (I&A) valt naast Frontoffice, Backoffice, I-advies het team Applicatiemanagement (AM). Bij de Frontoffice kan men met vragen en problemen terecht over hun werkplek en de automatisering. De complexere automatiseringsvragen en –problemen pakt de backoffice op. De backoffice beheert en verbetert ook onze ICT-infrastructuur. Het informatiebeleid en –management binnen de organisatie wordt ontwikkeld en bewaakt door onze informatie-, proces- en DIV-adviseurs, de ICT-architect en de projectportfolio manager. Naast de ICT voor de gemeente Westland verzorgt team I&A ook de ICT voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland. De gemeenten hebben hun eigen ICT-omgeving welke in de toekomst zoveel mogelijk geconsolideerd zal worden.

Functieomschrijving
Het team Applicatiemanagement beheert een groot aantal applicaties binnen de organisatie. Je bent mede verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de applicaties en in het bijzonder de applicatie SquitXO en de Squit 20/20 Suite. Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor de bedrijfszekerheid van deze applicaties. Je lost problemen van gebruikers op, bewaakt de voortgang en veiligheid van applicaties, test en voert nieuwe releases van applicaties uit, past het gebruik aan op de gebruikersbehoeften en je documenteert wijzigingen in applicaties zodat veranderingen bekend en traceerbaar zijn. Tevens participeer je in diverse projecten, waaronder het project Omgevingswet. Onderdeel van dit project is de vervanging van het huidige SquitXO door SquitXO 20/20 VTH en SquitXO 20/20 Wro.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een gevolgde opleiding op minimaal hbo niveau.

Gunningscriteria (weging)

3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau.
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder in de afgelopen 5 jaar.
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in de rol van applicatiebeheerder.
6. Aantoonbare kennis van Squit XO en/of 2020.
7. Aantoonbare werkervaring binnen de overheid.

Competenties

  • Je bent goed op de hoogte van relevante trends en ontwikkelingen met betrekking tot applicaties.
  • Je bent enthousiast, flexibel en gestructureerd.
  • Planmatig en projectmatig werken is niet nieuw voor jou.
  • Je werkt goed in een team, maar je bent ook in staat om zaken zelfstandig aan te pakken. Dat doe je op een resultaatgerichte manier.
  • Je vindt het leuk om in een dynamische omgeving te werken, waar nog veel ruimte is voor verbeteringen.
  • Je bent professioneel in je werkzaamheden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.