Gemeente Westland-junior Specialist

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving:  dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Civiel- en Vastgoedbeheer
Het team Civiel en Vastgoedbeheer is op zoek naar tijdelijke ondersteuning. Als Junior Specialist Civiel en Vastgoedbeheer behoor je, vanuit de flexibele schil, tot het team Civiel- en Vastgoedbeheer, dat bestaat uit 35 medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor civieltechnische en bouwkundige taken op het gebied van wegen, waterhuishouding en vastgoedbeheer. Jouw uitdaging is het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit en het veilig gebruik van de openbare ruimte binnen onze gemeente.

Opdracht
Als Junior Specialist ben je binnen het team Civiel- en Vastgoedbeheer verantwoordelijk voor:

  • Het bemannen van het Waterloket waaronder het beantwoorden van vragen en meldingen op het gebied van water(huishouding);
  • Op orde brengen databeheerbestand waaronder het verzamelen van informatie- en datagegevens voor duikers, beschoeiingen, natuurvriendelijke oevers en watergangen i.r.t. baggerwerkzaamheden;
  • Advisering aan de coördinator op het gebied van programmering, monitoring van beheersmaatregelen en beheercriteria;
  • Opwerken van onderhoudsplannen duikers en baggeren van watergangen;
  • Inzichtelijk maken van in beheer zijnde drainage ten behoeve het beheerpakket;
  • Het vertalen van ‘open’ opdrachten naar concrete onderhoudsmaatregel(en).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal een propedeuse op hbo niveau op het gebied van waterbouwkunde of watermanagement
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werk/stage ervaring als junior specialist/werkvoorbereider binnen het werkterrein infra
5. Aantoonbare werk/stage ervaring in een gemeentelijke organisatie
6. Aantoonbare werk/stage ervaring met (Auto)CAD, Word en Excel
7. Minimaal 1 jaar ondersteuning geboden op het gebied van het vertalen van fysieke inrichtingsproblemen naar concrete fysieke beheer(s)maatregelen .
8. Aantoonbare werk/stage ervaring met het beschrijven van werkprocessen op het gebied van onderhoud en/of kwaliteitsmanagement .

Heeft u interesse in de vacature of vragen? Stuur gerust uw CV en motivatiebrief naar info@odprofessionals.nl!